อัลบัมภาพที่ 8400    คณะกรรมการกองเชียร์งานกีฬาสัมพันธ์ครูครั้งที่ 43 และตัวแทนครูที่เดินขบวนพาเหรดไปลองเครื่องแต่งกายที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 8333    โครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2555 (งานพัฒนา)
<< Back Next >>