อัลบัมภาพที่ 8523    ผู้อำนวยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้น (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 8502    คณะครูอาวุโส รดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล (งานสื่อสารมวลชน)
<< Back Next >>