รหัสประจำตัว : 1003

ชื่อ-สกุล : มิสศศิภรณ์ เถระ

ฉายา : โต

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...