ชื่อ-สกุล : มิสศศิภรณ์ เถระ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...