ชื่อ-สกุล : มิสศศิภรณ์ เถระ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...