รหัสประจำตัว : 1014

ชื่อ-สกุล : ม.นิวัติ ทิศรีชัย

ฉายา : bird

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...