ชื่อ-สกุล : มิสสุพรรณา อินทรรัสมี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...