รหัสประจำตัว : 1021

ชื่อ-สกุล : มิสสุพรรณา อินทรรัสมี

ฉายา : แอน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...