ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าเบเกอรี่-กาแฟ , งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานโภชนาการ , กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...