ชื่อ-สกุล : มิสธิดาพร ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ )

more...