รหัสประจำตัว : 1035

ชื่อ-สกุล : มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

ฉายา : ปู

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...