ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา มหายศ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...