รหัสประจำตัว : 1061

ชื่อ-สกุล : มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล

ฉายา : แหม่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...