รหัสประจำตัว : 1062

ชื่อ-สกุล : ม.แดน สุวรรณ

ฉายา : แดน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...