ชื่อ-สกุล : ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...