รหัสประจำตัว : 1064

ชื่อ-สกุล : ม.ธันวา สุวรรณชื่น

ฉายา : หนุ่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...