รหัสประจำตัว : 1071

ชื่อ-สกุล : ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

ฉายา : สิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง , งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( วิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...