ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.1 , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...