รหัสประจำตัว : 1110

ชื่อ-สกุล : ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

ฉายา : วิทย์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำ , งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200350030951

more...