รหัสประจำตัว : 1110

ชื่อ-สกุล : ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

ฉายา : วิทย์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...