ชื่อ-สกุล : ม.อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...