ชื่อ-สกุล : ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ ( ราชภัฏเชียงใหม่ )

more...