ชื่อ-สกุล : มิสภัทรภร กัมปนาทบวร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...