ชื่อ-สกุล : มิสภัทรภร กัมปนาทบวร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...