รหัสประจำตัว : 1205

ชื่อ-สกุล : มิสพีวรา สอาดล้วน

ฉายา : ต่าย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...