รหัสประจำตัว : 1271

ชื่อ-สกุล : มิสปวีณา วิจิตรพร

ฉายา : note

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...