ชื่อ-สกุล : มิสปวีณา วิจิตรพร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยลัยเชียงใหม่ )

more...