ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...