ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...