ชื่อ-สกุล : มิสภณัชกรณ์ กาวิละ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...