ชื่อ-สกุล : มิสภณัชกรณ์ กาวิละ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...