ชื่อ-สกุล : มิสธนพร พันธ์ศุภะ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...