รหัสประจำตัว : 1323

ชื่อ-สกุล : มิสธนพร พันธ์ศุภะ

ฉายา : ฝน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...