รหัสประจำตัว : 1333

ชื่อ-สกุล : มิสเกษสุดา คำลุน

ฉายา : มิ้นท์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...