ชื่อ-สกุล : มิสดารารัตน์ โสวะนา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น , งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...