รหัสประจำตัว : 1366

ชื่อ-สกุล : มิสประมวล พวงสี

ฉายา : ตุ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( ม.ราชภัฎอุดรธานี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...