ชื่อ-สกุล : มิสประมวล พวงสี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( ม.ราชภัฎอุดรธานี )

more...