รหัสประจำตัว : 1382

ชื่อ-สกุล : มิสอรวรรณ สินารุณ

ฉายา : ฝ้าย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...