ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...