ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...