รหัสประจำตัว : 1396

ชื่อ-สกุล : มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม

ฉายา : แขก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำ , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( ม.ราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53109000049580

more...