ชื่อ-สกุล : ม.เขมภพ วงค์จี๋

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารสระว่ายน้ำ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...