ชื่อ-สกุล : ม.เขมภพ วงค์จี๋

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำ , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...