รหัสประจำตัว : 1412

ชื่อ-สกุล : มิสสมฤทัย เทศวิศาล

ฉายา : หญิง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษบ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...