ชื่อ-สกุล : มิสสมฤทัย เทศวิศาล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษบ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...