ชื่อ-สกุล : มิสสมฤทัย เทศวิศาล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษบ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...