ชื่อ-สกุล : มิสธิดาพร ดอนไชย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...