รหัสประจำตัว : 1420

ชื่อ-สกุล : มิสนันทิยา ไทยใหม่

ฉายา : แหวน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...