ชื่อ-สกุล : มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...