ชื่อ-สกุล : ม.ยุทธพงศ์ ตะเวที

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...