ชื่อ-สกุล : มิสดารารัตน์ คำมาไว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครูศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...