รหัสประจำตัว : 1468

ชื่อ-สกุล : มิสดารารัตน์ คำมาไว

ฉายา : อิ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครูศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53109000049590

more...