ชื่อ-สกุล : มิสดารารัตน์ คำมาไว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครูศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...