ชื่อ-สกุล : มิสภิรญา อุทุมเพ็ญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...