ชื่อ-สกุล : มิสภิรญา อุทุมเพ็ญ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...