ชื่อ-สกุล : มิสกนกวรรณ สายมา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...