ชื่อ-สกุล : มิสญาดา หมื่นตาบุตร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 ( ลำปางกัลยาณี )

more...