ชื่อ-สกุล : มิสเกศรินทร์ แซ่เหลี่ยว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...