ชื่อ-สกุล : มิสแพรพรรณ ฟูวัน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...