ชื่อ-สกุล : มิสภัทราวดี รูปใหญ่

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...