ชื่อ-สกุล : มิสชลธินีพันธ์ วสุวัต

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...