Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข  ค่ายนันทนาการ 35  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555) 21 มิ.ย. 2554 - ส่งไฟล์แล้ว
2  มิส  สุพัตรา    มหายศ  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา และวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 76  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม 8 ก.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายประจำปีการศึกษา 2554ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 244  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้         ,       30 ส.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสศุกร์ต้นเดือนกันยายน ณ วัดน้อยพระเมตตา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 -  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม 5 ก.ย. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ฝึกเรียนรู้เเละฝึกทักษะการฟัง การอ่านด้วย Tutor Pen ปากกาอัจฉริยะ 3 ภาษา 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 28 มี.ค. 2555 - ส่งไฟล์แล้ว
6  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมงานศพพร้อมวางพวงหรีด คุณพ่อบุญธรรม คำลือ บิดาของ คุณครูพัชรี คำลือ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 3  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 21 มิ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมงานศพพร้อมวางพวงหรีด คุณพ่อบุญธรรม คำลือ บิดาของ คุณครูพัชรี คำลือ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 4  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 21 มิ.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มิส  อัมพร    พิมพิสาร  ภาพการเเสดง เเละบรรยากาศ งานเปิดโลก MC Variety Education 2011 -  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้         (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) 9 ก.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้  พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา 1  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 21 ส.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มาสเตอร์  สาธิต    ถาวรกิจ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556)  คุณครูนันท์พันทธ์ เอี่ยมละออ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ณ หอประชุมบุณยเกตุอาคารประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 1  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558) 28 ก.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  ปวีณา    วิจิตรพร  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติืเป็นประธานพิธีเปิด การเเข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 42  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 10 ต.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มิส  อัมพร    พิมพิสาร  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยา เเผนกประถม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 75  มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 25 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มิส  อัมพร    พิมพิสาร  งานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2555 29  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 27 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.3 -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 25 ม.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)  Mr.Bill Williams ผู้อำนวยการโครงการ Asian Studies Outreach Program at the University of Vermont , Vermont The United States of America และเพื่อน 11  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา         9 ก.พ. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)  งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 7  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 9 ก.พ. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)  งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตซอลนักบุญหลุยส์ฯ 2012 2  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 9 ก.พ. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12  มิส  สุภาภรณ์    กำลัง   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 20 ก.พ. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์  การแสดงมินิคอนเสิร์ต กีตาร์ คีย์บอร์ด และเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555 19  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 29 เม.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์  การแสดงมินิคอนเสิร์ต กีตาร์ คีย์บอร์ด และเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555 20  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 29 เม.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21  มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์  การแสดงมินิคอนเสิร์ต กีตาร์ คีย์บอร์ด และเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555 22  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 29 เม.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์  ร่วมงานรวมพลังพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ -  มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 29 เม.ย. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์  ร่วมงานรวมพลังพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ -  มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ 29 เม.ย. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24  มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  ท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เเละคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์ 10  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 7 มิ.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มิส  อัมพร    พิมพิสาร  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 63  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน 15 มิ.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มิส  ภัทราพร หงสเกาละ     (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)  ตลาดนัดขายของมือสอง ครั้งที่ 2 35  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 26 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มิส  ประมวล    พวงสี  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 37  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา 7 ธ.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)   รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 23 ม.ค. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558)  ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ -  มิส  กิติยา    อารักษ์   มิส  กิติยา    อารักษ์ , มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์ 30 ม.ค. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30  มิส  ภัทราพร หงสเกาละ     (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)  แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ACT MUSIC FESTIVAL 2013 9  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้ , มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน , มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา 28 ก.พ. 2557 - ส่งไฟล์แล้ว
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)