[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1/2565
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1-ป.6
งดให้บริการ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565
โครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT (ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้สุขภาพและของรางวัล) 
ขยายระยะเวลาการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน
คู่มือการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2565
คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard และกำหนดวันรับชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การลงทะเบียนการเรียนและชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2565
ของดให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
กิจกรรมฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญชวน คุณครู มาสเตอร์ และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล MC Elite Award 2021
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 17-29 มกราคม 2565
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ตั้งแต่วันที่​ 17​ มกราคม​ 2565 เป็นต้นไป
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2565
ขยายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่​ 10-15​ มกราคม​ 2565
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2565
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่​ 4-7​ มกราคม​ 2565
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6
คู่มือการเติมเงินสั่งอาหารผ่านระบบ student dashboard
การใช้งานระบบ รับนักเรียน MCP PICKUP
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.6
การขยายการเรียนการสอนรูปแบบ Online (วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565) เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.5
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2564
การขยายการเรียนการสอนรูปแบบ Online (วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564)
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site
การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน (โครงการเพลินวันเสาร์)
แจ้งหยุดทำการของโรงเรียนเพื่อให้ครู และบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

    1 2 3 4  >   >|