[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเสื้อแจ็กเก็ตที่ระลึกฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสั่งจอง
ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
การสมัครเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM #3”
การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับโอนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี และเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การสมัครเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ “Winter Wonder Camp #9”
ขอเชิญชวน คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ประจำเดือนกันยายน
ลงทะเบียนทดสอบดนตรี-กีฬา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบ TEDET Mock Test
ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมแสดงบนเวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับเกียรติบัตรเท่านั้น)
การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งนักเรียน
เรื่อง  การสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)
การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (After School Learning Program ASL)
การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งงดการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
งดการให้บริการ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
คู่มือการเรียนรู้ออนไลน์ MCP Online Classroom
Mcp Online Classroom
การให้บริการระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 26 มิถุนายน 2563  ของฝ่ายธุรการ-การเงิน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน MCP Online Classroom
แจ้งปรับเปลี่ยนวันที่ในการรับหนังสือของนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2563​
การมารับหนังสือนักเรียนชั้น ป.1 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
การมารับหนังสือนักเรียนชั้น ป.2- ป.6 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้นป. 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer Day2
Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer Day1
แจ้งการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
แจ้งงดการเรียนภาคฤดูร้อน
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เรื่อง ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
ชี้แจงมาตรการการป้องกัน และติดตามการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เรื่อง มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังโครงการประกวดวงดุริยางค์ประเภทนั่งบรรเลง ณ ประเทศสิงคโปร์
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2562
กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY )
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2562
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|