[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนและตารางการแข่งขัน Montfort's Got Talent รอบคัดเลือก
งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 1 - 3 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 4 - 6 ปีการศึกษา 2561
งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
ข่าวประสัมพันธ์การแข่งขันทักษะ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การจองภาพหมู่และดีวีดีการแสดงของนักเรียน งานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”
การจองเสื้อ “MCP Go Cloud” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2560
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2560
ขอเชิญชวนคุณครู มาสเตอร์ และนักเรียนร่วมบริจาคฝาอลูมิเนียม ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2560
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 2-3 ปีการศึกษา 2560 แก้ไขหัวข้อข่าว
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 4 - 6 ปีการศึกษา 2560 แก้ไขหัวข้อข่าว
การรับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)
ประกาศผลการสอบนักเรียนแทรกชั้น สำหรับเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560
การประกวดใส่ทำนองเพลง ชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2559
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปกติ
แจ้งสถานที่จอดรถในกิจกรรม“มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน”
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร English Program
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมบริจาคฝาอลูมิเนียมให้มูลนิธิขาเทียม
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2559
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 11 ตุลาคม 2559
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2559
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2559
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2559
โปรแกรมและระเบียบการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายรายละเอียดพร้อมรับแบบในการก่อสร้าง
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 4/2558 หลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามงฟอร์ต
กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว
แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ เรื่องการแต่งกายในช่วงอากาศหนาวเย็น
ข่าวประสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถและแข่งขันทักษะทางด้าน ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 3/2558 หลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|