[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 3/2558 หลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 2/2558
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฏี จากการสอบครั้งที่ 1/2558
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 1/2558 หลักสูตรปกติ
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 1/2558 หลักสูตร EP
รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
สรุปผลการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแสดงและแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ชี้แจงการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋ว เจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2014
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1-5 กันยายน 2557
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

|<  <   3 4 5 6