Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19617 : มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา

ภราดาพลากร เพียรพันธ์ รองผู้อำนวยการ มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-6 ณ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียน และส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนด้านการร้องเพลง การเต้น เเละเล่นดนตรี โดยผลการเเข่งขันมีดังนี้

เเข่งขันดนตรี

ชนะเลิศ เด็กหญิง ปราษิยา รามโยธิน ป.6/1 เลขที่ 45

เด็กชายพชร วัชรเมฆลา ป.6/4 เลขที่ 26

เด็กหญิง พิชญาภรณ์ มุ้งทอง ป.6/1 เลขที่ 19

เด็กชายชิษณุชา อ่อนศรี ป.6/7 เลขที่ 10

เด็กชายณกรณ์ คู่เจริญถาวร ป.5/5 เลขที่ 44

เด็กชายฐิติกาญจน์ ตันประวัติ ป.6/9 เลขที่ 5

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายกันต์ธีร์ วัฒนานันท์ ป.6/3 เลขที่ 29

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายแผ่นดิน สุวรรณพาณิชย์ ป.6/7 เลขที่ 34

เเข่งขันเต้น ชนะเลิศ

ด.ญ. ปวริศา สัมพันธ์สวาท ชั้น ป.4/1

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช.ปรานต์ อิ่นคำ ชั้น ป.5/4

ด.ช.ศุภกร กันทนิตย์ ชั้น ป.5/1

ด.ญ.ณัฐชา เสาร์คำ ชั้น ป.5/8

ด.ญ.ศิริกันติยา จูพงศ์วิชญ์ ชั้น ป.5/7

ด.ญ.ภัคฐรินทร์ ไพศาลธนภัทร์ ชั้น ป.5/6

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ.กานต์พิชชา ปัญโญ ชั้น ป.5/8

ด.ญ.นันท์นลิน มุกลีมาศ ชั้น ป.5/6

ด.ญ. ณัฐศรัณย์ พยุยงค์ ชั้น ป.5/5

เเข่งร้องเพลง

ชนะเลิศ ด.ญ.ปราษิยา รามโยธิน ป.6/1

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ณัฐรดา นิลเเก้ว ป.4/3

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.กฤชรัช ธวัชวีระกุล ป.6/7

ชมเชย ด.ช.ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์ ป.4/5

ชมเชย ด.ญ.กีรติกา โถเหลือง ป.6/2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 61 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 55 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14
  1